Trang chủ
Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH

Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH

Chủ đầu tư : Công ty CP Công nghệ và Thương mại Systech
Thiết kế : Nội thất Miền Bắc
Diện tích thiết kế :
Sản phẩm liên quan
Hình ảnh dự án "Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH":

Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH

Khu lễ tân

Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH

Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH

Không gian làm việc chung

Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH

Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH

Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH

Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH

Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH

Phòng kế toán

Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH

Phòng giám đốc

Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH

Không gian relax

Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH

Phòng Cabin

Thiết kế văn phòng Công ty SYSTECH

 
Trang: 12345
Trang: 12345