Trang chủ
Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Chủ đầu tư :
Thiết kế : Nội thất Miền Bắc
Diện tích thiết kế :
Sản phẩm liên quan
Một số hình ảnh ấn tượng của dự án "Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ":

Không gian tổng thể

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ
 
Thiết kế khu lễ tân

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ
 
Thiết kế nội thất phòng họp lớn

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ
 
Thiết kế phòng làm việc chung 1: gồm các phòng Legend beer, marketing, phòng kế toán, tài chính

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ
 
Thiết kế phòng làm việc chung 2: gồm các phòng họp nhỏ, vật tư, wilo, quản lý toàn nhà, quản lý dự án, kho

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ
 
Thiết kế Phòng giám đốc
 

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Thiết kế văn phòng Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

 
Trang: 12345
Trang: 12345