Trang chủ
Thiết kế văn phòng CEO tầng 1 tại Hà Nam

Thiết kế văn phòng CEO tầng 1 tại Hà Nam

Chủ đầu tư : Công Ty CP Tập Đoàn CEO
Thiết kế : Nội thất Miền Bắc
Diện tích thiết kế :
Sản phẩm liên quan
Dự án: Thiết kế nội thất phòng làm việc BQL, Ban Kinh Doanh Văn Phòng CEO Hà Nam
Chủ đầu tư: Công Ty CP Tập Đoàn CEO
Nhà thầu: Công Ty CP Nội Thất Miền Bắc


Khu lễ tân
Thiết kế văn phòng CEO tầng 1 tại Hà Nam

Thiết kế văn phòng CEO tầng 1 tại Hà Nam

Thiết kế văn phòng CEO tầng 1 tại Hà Nam
 
Ban Kinh Doanh

Thiết kế văn phòng CEO tầng 1 tại Hà Nam

Thiết kế văn phòng CEO tầng 1 tại Hà Nam

Thiết kế văn phòng CEO tầng 1 tại Hà Nam
 
Khu Pantry

Thiết kế văn phòng CEO tầng 1 tại Hà Nam
 
Phòng Làm Việc Ban Quản Lý

Thiết kế văn phòng CEO tầng 1 tại Hà Nam

Thiết kế văn phòng CEO tầng 1 tại Hà Nam
 
Phòng Họp

Thiết kế văn phòng CEO tầng 1 tại Hà Nam

Thiết kế văn phòng CEO tầng 1 tại Hà Nam

Thiết kế văn phòng CEO tầng 1 tại Hà Nam
 

Trang: 12345
Trang: 12345