Trang chủ
Thiết kế Trung tâm chỉ huy giao thông

Thiết kế Trung tâm chỉ huy giao thông

Chủ đầu tư : Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông
Thiết kế : Nội thất Miền Bắc
Diện tích thiết kế :
Sản phẩm liên quan
Dự án "Thiết kế nội thất Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông - Cơ quan nhà nước" gồm: Khu vực Trung tâm thông tin chỉ huy + Phòng lãnh đạo + Phòng họp báo + Phòng làm việc

1. Thiết kế Trung tâm thông tin chỉ huy

Thiết kế Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông

Thiết kế Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông

Thiết kế Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông

Thiết kế Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông

 
2. Thiết kế Phòng lãnh đạo
 
Thiết kế Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông

Thiết kế Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông
 

3. Thiết kế Phòng họp báo
 
Thiết kế Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông

 
4. Thiết kế Phòng làm việc
 
Thiết kế Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông

Thiết kế Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông

Thiết kế Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông

Thiết kế Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông
 
Xem Thêm:

 
Trang: 12345
Trang: 12345