Trang chủ
Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8

Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8

Chủ đầu tư :
Thiết kế : Nội thất Miền Bắc
Diện tích thiết kế :
Sản phẩm liên quan
Dự án: Thiết kế nội thất phòng làm việc BQL, Ban Kinh Doanh Văn Phòng CEO Hà Nam
Chủ đầu tư: Công Ty CP Tập Đoàn CEO
Nhà thầu: Công Ty CP Nội Thất Miền Bắc

 


Khu lễ tân


Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8

Phòng làm việc chung


Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8


Phòng họp

Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8


Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8


Phòng giám đốc + phó tổng


Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8


Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8


Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8

Khu vực photo

Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8


Thiết kế nội thất văn phòng CEO Tầng 8
Trang: 12345
Trang: 12345