Trang chủ
Thiết kế nội thất Công ty thực phẩm Châu Á

Thiết kế nội thất Công ty thực phẩm Châu Á

Chủ đầu tư : Công ty CP Công nghệ thực phẩm Châu Á tại Bắc Ninh
Thiết kế : Nội thất Miền Bắc
Diện tích thiết kế : 233m2
Sản phẩm liên quan
Dự án "Thiết kế nội thất Công ty CP Công nghệ thực phẩm Châu Á" gồm: Phòng hội trường + Phòng truyền thống + Phòng hậu cần.

1. Thiết kế phòng hội trường 135m2

Thiết kế nội thất Công ty thực phẩm Châu Á

Thiết kế nội thất Công ty thực phẩm Châu Á

Thiết kế nội thất Công ty thực phẩm Châu Á

Thiết kế nội thất Công ty thực phẩm Châu Á

 
2. Thiết kế phòng truyền thống 73m2

Thiết kế nội thất Công ty thực phẩm Châu Á

Thiết kế nội thất Công ty thực phẩm Châu Á

Thiết kế nội thất Công ty thực phẩm Châu Á

Thiết kế nội thất Công ty thực phẩm Châu Á
 

3. Thiết kế phòng hậu cần 25m2

Thiết kế nội thất Công ty thực phẩm Châu Á

Thiết kế nội thất Công ty thực phẩm Châu Á

Thiết kế nội thất Công ty thực phẩm Châu Á

 
Trang: 12345
Trang: 12345