Công ty Cổ phần Nội thất Miền Bắc

Độc đáo ý tưởng

Thiết kế nội thất nhà hàng kiểu Hồng Kông - LEGEND

Một số hình ảnh ấn tượng của dự án "Thiết kế nội thất nhà hàng LEGEND phong cách Hồng Kông":

Thiết kế nội thất nhà hàng kiểu Hồng Kông

Thiết kế nội thất nhà hàng kiểu Hồng Kông

Thiết kế nội thất nhà hàng kiểu Hồng Kông

Thiết kế nội thất nhà hàng kiểu Hồng Kông

Thiết kế nội thất nhà hàng kiểu Hồng Kông

Thiết kế nội thất nhà hàng kiểu Hồng Kông

Thiết kế nội thất nhà hàng kiểu Hồng Kông

Thiết kế nội thất nhà hàng kiểu Hồng Kông

Thiết kế nội thất nhà hàng kiểu Hồng Kông

Thiết kế nội thất nhà hàng kiểu Hồng Kông
 
Xem Thêm:

Ý kiến khách hàng

Dự án khác