Công ty Cổ phần Nội thất Miền Bắc

Độc đáo ý tưởng

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Căn hộ chung cư cao cấp 1006 toà D1 khu Rừng Cọ Eocpark được thiết kế theo phong cách hiện đại nhằm tận dụng tối đa không gian công năng.
Chất liệu chính là gỗ An Cường được sử dụng trong thiết kế các không gian nội thất phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ master và 2 phòng ngủ con phù hợp với xu hướng thiết kế hiện nay.

Thiết kế nội thất phòng khách - bếp

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Không gian lô gia thư giãn

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế phòng ngủ con - PA 1

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế phòng ngủ con - PA 2

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

Thiết kế nội thất căn hộ 1006 toà D1 khu Rừng Cọ tại Ecopark

 

Ý kiến khách hàng

Dự án khác