Công ty Cổ phần Nội thất Miền Bắc

Độc đáo ý tưởng

Ảnh đại diện Vũ Đình Tuấn

Vũ Đình Tuấn

Chuyên Viên Thiết Kế

Vũ Đình Tuấn

Bài đăng của Vũ Đình Tuấn

Thiết Kế Nội Thất Phòng Khánh Tiết Tạo Không Gian Đẳng Cấp

Thiết Kế Nội Thất Phòng Khánh Tiết Tạo Không Gian Đẳng Cấp

Thực hiện xứ mệnh cao cả là đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, các chính khách, các nhà ngoại giao nên không gian thiết kế nội thất phòng khánh tiết đặt ra yêu cầu rất cao về công năng, thẩm mỹ và các giá tri văn hóa của dân tộc phải được thể hiện rõ nhất.