Nhà Thầu Nội Thất, Nhà Thầu Thi Công Nội Thất Miền Bắc